Vyúčtování dotací MŠMT 2014

Termín a způsob vyúčtování dotací

Provozní dotace, případně dotace na akce, je v souladu s Vyhláškou č. 2/2014 - K dotacím Středočeského kraje - v2 vyúčtovat:

 • v elektronické podobě nejpozději do 30. 11. 2014 - zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • v papírové podobě nejpozději do 15. 12. 2014
  • vhodnou příležitostí k dořešení vyúčtování dotací bude jednání krajské rady dne 13. 12. 2014
  • alternativně lze dokumenty zaslat na adresu: Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101 (tak, aby byly doručeny nejpozději 15. 12. 2014)

Vyúčtování dotace odevzdávají na kraj jednotlivé okresy. Stanovení termínů pro vyúčtování dotace z jednotlivých středisek je plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Potřebné formuláře

Formuláře vyplňované koncovými příjemci dotace

Tyto formuláře vyplňují jednotlivá střediska, případně okresy (pokud byla část dotace využita v rámci činnosti okresu a nebyla rozdělena mezi podřízená střediska). Formulář vždy podepisuje statutární zástupce dané organizační jednotky.

 • for_dot_v2
  • přehled položek, které byly spolufinancovány prostřednictvím dotace
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na kraj
  • celkové náklady pro potřebu vyšších organizačních jednotek vyčíslí přijemci dotace ze svého účetnictví
 • for_vyuctovani_dotace_na_akci
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na KRJ
 • for_seznam_ucastniku
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, na KRJ se neodevzdává

Formuláře vyplňované souhrnně za jednotlivé okresy

Částka k vyúčtování

Dotaci lze využít pro financování

 • běžného provozu organizačních jednotek (využitá dotace může činit maximálně 70% celkových provozních nákladů)
 • nákladů akcí v délce 1-6 dní, u kterých je minimálně 70% účastníků ve věku 6-26 let (využití dotace může činit maximálně 70% nákladů každé jednotlivé akce, na kterou je dotace použita)

Rozdělení přidělené dotace mezi podřízená střediska a případné další podmínky pro využití dotace jsou plně v  kompetenci jednotlivých okresů. Podrobnosti rozdělení dotace mezi jednotlivé okresy je k dispozici v kompletním přehledu dle jednotlivých částí (základ dotace, nadstavby).

JednotkaPoskytnutá dotace celkem
211 okres Benešov 103 801,-Kč
212 okres Beroun 176 265,-Kč
213 okres Kladno 178 546,-Kč
214 okres Kolín 345 729,-Kč
215 okres Kutná Hora 124 214,-Kč
216 okres Mělník 105 861,-Kč
217 okres Mladá Boleslav 133 532,-Kč
218 okres Nymburk 169 378,-Kč
219 okres Praha-východ 278 353,-Kč
21A okres Praha-západ 185 616,-Kč
21B okres Příbram 173 881,-Kč