2021-2022

Vyúčtování dotací MŠMT 2022

Termín a způsob vyúčtování dotací

Provozní dotace, případně dotace na akce, je v souladu s Vyhláškou č. 1/2022 - K dotacím Středočeského kraje vyúčtovat:

 • v elektronické podobě nejpozději do 26. 11. 2022 - zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • je potřeba zaslat původní soubory z Excelu
 • v papírové podobě nejpozději do 12. 12. 2022
  • vhodnou příležitostí k dořešení vyúčtování dotací bude jednání krajské rady dne 10. 12. 2022
  • alternativně lze dokumenty zaslat na adresu: Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101 (doručení do 12. 12. 2022)

Vyúčtování dotace odevzdávají na kraj jednotlivé okresy. Stanovení termínů pro vyúčtování dotace z jednotlivých středisek je plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - Vyhláška č. 1/2022 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.
 2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
 3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočes¬kým krajem, z. s.
 4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.