Vyúčtování dotací MŠMT 2018

Termín a způsob vyúčtování dotací

Provozní dotace, případně dotace na akce, je v souladu s Vyhláškou č. 2/2018 - K dotacím Středočeského kraje vyúčtovat:

 • v elektronické podobě nejpozději do 25. 11. 2018 - zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • je potřeba zaslat původní soubory z Excelu
 • v papírové podobě nejpozději do 12. 12. 2018
  • vhodnou příležitostí k dořešení vyúčtování dotací bude jednání krajské rady dne 8. 12. 2018
  • alternativně lze dokumenty zaslat na adresu: Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101 (doručení do 12. 12. 2018)

Vyúčtování dotace odevzdávají na kraj jednotlivé okresy. Stanovení termínů pro vyúčtování dotace z jednotlivých středisek je plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Potřebné formuláře

Formuláře vyplňované koncovými příjemci dotace

Tyto formuláře vyplňují jednotlivá střediska, případně okresy (pokud byla část dotace využita v rámci činnosti okresu a nebyla rozdělena mezi podřízená střediska). Formulář vždy podepisuje statutární zástupce dané organizační jednotky.

 • for_dot_v2
  • přehled položek, které byly spolufinancovány prostřednictvím dotace
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na kraj
  • celkové náklady pro potřebu vyšších organizačních jednotek vyčíslí přijemci dotace ze svého účetnictví
 • for_vyuctovani_dotace_na_akci
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na KRJ
 • for_seznam_ucastniku
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, na KRJ se neodevzdává

Formuláře vyplňované souhrnně za jednotlivé okresy (a příslušná střediska okresu Kolín)

Střediska okresu Kolín, kterým je dotace poskytována přímo krajem, vyplní sumářové formuláře každé zvlášť.
 

Částka k vyúčtování

Dotaci lze využít pro financování

 • běžného provozu organizačních jednotek (využitá dotace může činit maximálně 70% celkových provozních nákladů)
 • nákladů akcí v délce 1-6 dní konané v ČR, u kterých je minimálně 70% účastníků ve věku 6-26 let (využití dotace může činit maximálně 70% nákladů každé jednotlivé akce, na kterou je dotace použita)

Rozdělení přidělené dotace mezi podřízená střediska a případné další podmínky pro využití dotace jsou plně v  kompetenci jednotlivých okresů.

Manuál k vyúčtování

Na základě zkušeností z předchozích let jsme pro vás připravili stručný manuál s přehledem věcí, na které byste si měli dát při vyúčtování dotací pozor. Zároveň je zde k dispozici ZIP archiv se všemi příslušnými formuláři.