Vyúčtování dotací MŠMT 2021

Termín a způsob vyúčtování dotací

Provozní dotace, případně dotace na akce, je v souladu s Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje vyúčtovat:

 • v elektronické podobě nejpozději do 26. 11. 2021 - zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • je potřeba zaslat původní soubory z Excelu
 • v papírové podobě nejpozději do 11. 12. 2021
  • vhodnou příležitostí k dořešení vyúčtování dotací bude jednání krajské rady dne 11. 12. 2021
  • alternativně lze dokumenty zaslat na adresu: Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101 (doručení do 11. 12. 2021)

Vyúčtování dotace odevzdávají na kraj jednotlivé okresy. Stanovení termínů pro vyúčtování dotace z jednotlivých středisek je plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Potřebné formuláře

Formuláře vyplňované koncovými příjemci dotace

Tyto formuláře vyplňují jednotlivá střediska, případně okresy (pokud byla část dotace využita v rámci činnosti okresu a nebyla rozdělena mezi podřízená střediska). Formulář vždy podepisuje statutární zástupce dané organizační jednotky.

 • for_dot_v2
  • přehled položek, které byly spolufinancovány prostřednictvím dotace
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na kraj
  • celkové náklady pro potřebu vyšších organizačních jednotek vyčíslí přijemci dotace ze svého účetnictví
 • for_vyuctovani_dotace_na_akci
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na KRJ
 • for_seznam_ucastniku
  • vyplňuje pořadatel akce (středisko, okres) za každou akci zvlášť
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, na KRJ se neodevzdává

Formuláře vyplňované souhrnně za jednotlivé okresy

 

Částka k vyúčtování

Dotaci lze využít pro financování

 • běžného provozu organizačních jednotek (využitá dotace může činit maximálně 70% celkových provozních nákladů)
 • nákladů akcí v délce 1-6 dní konané v ČR, u kterých je minimálně 70% účastníků ve věku 6-26 let (využití dotace může činit maximálně 70% nákladů každé jednotlivé akce, na kterou je dotace použita)

Rozdělení přidělené dotace mezi podřízená střediska a případné další podmínky pro využití dotace jsou plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Manuál k vyúčtování

Na základě zkušeností z předchozích let jsme pro vás připravili stručný manuál s přehledem věcí, na které byste si měli dát při vyúčtování dotací pozor. Zároveň je zde k dispozici ZIP archiv se všemi příslušnými formuláři.