Hlasování č. 2/2017 - Medaile Merkura

Základní informace

Datum vyhlášení: 26. 6. 2017

Datum ukončení: 1. 7. 2017

Podklady k hlasování

Návrhy vyznamenání

Instrukce k hlasování: U návrhu pro Jana Převrátila - Kocoura byl předložen návrh na stříbrný stupeň, avšak s ohledem na vztah ke statutu obdržen od členů KRJ také návrh na překlasifikování na stupeň bronzový. Vyjádřete prosím svou podporu pro oba návrhy - v případě schválení stříbrného stupně nebude na výsledek stupně bronzového brán zřetel.

Jednotlivá usnesení

 • Krajská rada schvaluje udělení bronzové Medaile Merkura pro Ing. Milana Kolka - Důlka.
  • usnesení přijato: pro: 11, proti: 1, zdrželi se: 0, vyřazená duplicitní hlasování: 1, nevyjádřili se: 4
 • Krajská rada schvaluje udělení bronzové Medaile Merkura pro Miladu Pikovou - Miládku.
  • usnesení přijato: pro: 11, proti: 1, zdrželi se: 0, vyřazená duplicitní hlasování: 1, nevyjádřili se: 4
 • Krajská rada schvaluje udělení bronzové Medaile Merkura pro Ing. Radka Jangla.
  • usnesení přijato: pro: 11, proti: 1, zdrželi se: 0, vyřazená duplicitní hlasování: 1, nevyjádřili se: 4
 • Krajská rada schvaluje udělení stříbrné Medaile Merkura pro Jana Převrátila - Kocoura.
  • usnesení nepřijato: pro: 4, proti: 4, zdrželi se: 4, vyřazená duplicitní hlasování: 1, nevyjádřili se: 4
 • Krajská rada schvaluje udělení bronzové Medaile Merkura pro Jana Převrátila - Kocoura.
  • usnesení přijato: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0, vyřazená duplicitní hlasování: 1, nevyjádřili se: 4