Zasedání KRJ dne 24. 2. 2018

Přítomni: Stanislav Vojíř, Tomáš Slabý, Radka Kukralová, Václav Zedínek, Martin Zeman, Renata Procházková, Lukáš Klimovič, Pavel Corradini, Ladislav Šinágl, Tomáš Petržílek, Tomáš Suchan, Václav Špaček, Petr Novák, Karel Vojíř

jednání zahájeno v 9:30, přítomno 12 členů s hlasovacím právem, rada je usnášeníschopná
Václav Špaček – příchod v 9:40

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!