Jednání KRJ dne 30.5.2015

Úvod

Přítomní s hlasovacím právem: Radka Kukralová (210), Pavel Bacík (210), Oldřich Štěpánek (210), Stanislav Vojíř (210), Michal Novák (213), Pavel Corradini (214), Ladislav Šinágl (215), Jiří Buriánek (216), Martin Vaníček (217), Tomáš Suchan (218), Václav Špaček (219), Petr Novák (21A), Jaromír Nusl (21B), Zdeněk Maxmilián (KD)

Ostatní přítomní: Jaromír Kupr (210 - zprav.), Marie Vojířová (210 - zprav.), Josef Ležal (RK)

Omluveni: Renata Procházková (211)

Krajská rada je usnášeníschopná.

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!