Informace pro krajskou radu ke dni 25. 10. 2015

Vážení členové krajské rady,
s ohledem na zrušení říjnové krajské rady bych Vám chtěl shrnout podstatné novinky týkající se nejen krajské rady, ale také jednotlivých okresů a středisek.

Organizace

Registrace 2016

 • na 82. zasedání Náčelnictva byla schválena výše registračních poplatků pro rok 2016
  • 240,-Kč na člena s časopisem
  • 200,-Kč na člena bez časopisu
 • další poplatky v rámci registrace
  • 250,-Kč za každé telefonní číslo v STS
  • 24,-Kč za objednání členské karty (bez ohledu na objednání jednotlivě či jako celý oddíl)
 • za kraj navrhujeme registrační poplatek ve stejné výši, jako v minulých letech – tj. 15,-Kč

Hospodaření

Dotace 2015

 • v říjnu již i poslední chybějící středisko doplnilo hospodářský výkaz, tj. bylo možné dorozposlat kompletní dotace jednotlivým okresům
 • celková výše přidělené dotace pro jednotlivé okresy:
  JednotkaZáklad dotaceNadstavba dotaceCelkem
  okres Benešov 88 961 Kč 46 195 Kč 135 156 Kč
  okres Beroun 135 326 Kč 69 437 Kč 204 763 Kč
  okres Kladno 133 577 Kč 70 736 Kč 204 313 Kč
  okres Kolín 262 360 Kč 136 852 Kč 399 212 Kč
  okres Kutná Hora 111 924 Kč 56 589 Kč 168 513 Kč
  okres Mělník 99 974 Kč 52 547 Kč 152 521 Kč
  okres Mladá Boleslav 94 112 Kč 50 092 Kč 144 204 Kč
  okres Nymburk 131 175 Kč 66 261 Kč 197 436 Kč
  okres Praha-východ 218 070 Kč 114 765 Kč 332 835 Kč
  okres Praha-západ 141 712 Kč 78 387 Kč 220 099 Kč
  okres Příbram 141 740 Kč 74 345 Kč 216 085 Kč
 • připomínáme nutnost odevzdat vyúčtování dotací
  • v elektronické podobě do 20. 11. 2015
   • v excelu (nikoliv naskenované!)
   • zaslání na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • v papírové podobě do 12. 12. 2015

Rozpočet KRJ pro rok 2016

 • rozpočet bude projednán až na prosincovém zasedání krajské rady
 • aktuálně nejsou k dispozici kompletní informace týkající se podpory rádcovských kurzů v příštím roce
  • aktuálně je v rámci Náčelnictva a Výkonné rady řešena varianta financování rádcovských kurzů z centrální dotace MŠMT („z Ústředí“), přičemž kritéria a kontrola rádcovských kurzů by však měla být na kraji

Informace z Náčelnictva

 • zahájení příprav Valného sněmu 2017
  • sněm by měl být v délce pátek-neděle, pro 450-500 delegátů
 • nové logo
  • Náčelnictvem schválen koncept nového loga, jehož autorem je Lumír Kajnar
  • návrh má být teprve dopracován a má být připraven jednotný vizuální styl Junáka
  • připomeňte prosím střediskům, že se jedná pouze o pracovní návrh, nikoliv o finální variantu určenou k běžnému používání
 • vyhodnocení a pokračování projektu Členská karta
  • nově by měla být členská karta s platností 3 roky (s jednorázovou cenou 24,-Kč)
 • těžké otázky a odpovědi na ně
 • Strategie 2022
  • řešen příliš velký rozsah řešených témat a související dlouhodobý plán
  • již nyní je jasné, že se stihne pouze zlomek z potřebných aktivit
 • časopis pro benjamínky
  • měl by vzniknout v podobě samostatného časopisu
  • distribuce bude realizována prostřednictvím vedoucích oddílů
 • diskuse změn ve vzdělávání
 • schváleny registrační poplatky pro rok 2016
 • teze novely Organizačního řádu
  • činovníci mladší 18 let
  • zjednodušení volební procedury na sněmech
 • teze novely Revizního řádu
  • bude hledána cesta, jak ulehčit střediskům potřebu naplnění 3 členů revizní komise
 • teze novely Hospodářského řádu
  • zjednodušení textu, odstranění zbytečných citací jiných předpisů, úprava pojmů
  • zavedení povinnosti schvalování závazků
   • středisko se nebude moci bez souhlasu VRJ zavázat nad výši svého čistého majetku
   • omezení nakládání s nehmotným majetkem středisek (nutnost souhlasu k prodeji i k dlouhodobému zatížení majetku)
 • Řád pro vyznamenání
  • je řešena možnost nového vyznamenání pro hospodářské a organizační činovníky
   • aktuálně je možné Medaili sv. Jiří udělovat pouze za výchovu a vzdělávání, nikoliv za administrativu
   • měla by vzniknout nová medaile
  • úprava Statutů Medaile díků a Medaile sv. Jiří
 • novela Statutu Skautského institutu

Ostatní

Proběhlé elektronické hlasování

 • bylo úspěšně ukončeno elektronické hlasování o návrzích vyznamenání č. 2/2015, které proběhlo v termínu 12. – 17. 10. 2015
 • přijatá usnesení:
  • Krajská rada schvaluje návrh na udělení Medaile díků pro sestru Evu Hazukovou.
   • pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0, nevyjádřili se: 5
  • Krajská rada schvaluje návrh na udělení Medaile díků pro bratra Jiřího Hazuku.
   • pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0, nevyjádřili se: 5

Příští zasedání KRJ

 • připomínáme, že příští zasedání krajské rady se uskuteční v sobotu 12. 12. 2015
  • půjde o vhodnou příležitost k odevzdání vyúčtování dotací v papírové podobě

S pozdravem

Stanislav Vojíř - Golem