Vyhláška č. 3/2015 - Změna interních předpisů kraje v souvislosti se změnou názvu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje všechny interní dokumenty Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje v souvislosti se změnou na Junák – český skaut, Středočeský kraj, z.s.
 2. Vyhláška navazuje na Řád ke změně názvu, který byl schválen Náčelnictvem dne 7. 2. 2015.

II. Formální změna názvu v interních předpisech kraje

 1. K datu změny názvu spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR a všech jeho pobočných názvů dojte k formální změně interních předpisů kraje platných k datu změny názvu. Konkrétně se jedná o předpisy:
  1. Statut krajského vyznamenání Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje „Medaile kraje modrých řek“
  2. Pokyn k žádostem o udělení Medaile kraje modrých řek
  3. Vyhláška č. 1/2014 - O příspěvcích na rádcovské kurzy
 2. V rámci uvedených předpisů bude změněn původní název spolku „Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středočeský kraj“ na „Junák – český skaut, Středočeský kraj, z.s.“, přičemž dojde ke změně platnosti a účinnosti upravených předpisů k datu účinnosti této vyhlášky. Tato skutečnost bude do upravených předpisů doplněna v rámci sekce Závěrečná ustanovení.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhláška byla schválena KRJ dne 14. 2. 2015 s platností a účinností od 1. 4. 2015.

 Přílohy