Vyhláška č. 2/2016 - O dotační podpoře rádcovských akcí

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 2/2019 - Dotační podpora rádcovských akcí

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z.s. (dále jen „Junáka“) ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro podporu rádcovských akcí poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok příslušný rok.
 2. Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců. Pod tento pojem spadají v rámci této vyhlášky rádcovské kurzy, rádcovské tábory a rádcovská motivační setkání.
 3. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok.

II. Podmínky pro přidělení dotace

 1. Pro přiznání dotace musí rádcovská akce splňovat následující podmínky:
  1. vedoucí akce má složenou vůdcovskou zkoušku, v případě vodáckého rádcovského kurzu má vedoucí akce složenou kapitánskou zkoušku,
  2. v týmu akce je alespoň jeden další člověk se složenou vůdcovskou zkouškou,
  3. akce splňuje následující podmínku délky, přičemž za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu a dotovat lze nejvýše 12 dní trvání
   1. minimální délka rádcovského kurzu či tábora je 6 dnů
   2. minimální délka rádcovského setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání) jsou 4 dny
  4. akce má nejméně 12 účastníků ve věku 12 až 17 let, kteří jsou členy Junáka – českého skauta (účastníkem se rozumí ten, kdo se přijel na akci vzdělávat).
 2. Program akce musí zahrnovat minimálně 4 z následujících témat:
  1. práce s novým programem
  2. praktická příprava programu (družinových schůzek a akcí)
  3. techniky vedení družiny
  4. příprava na vedení družiny - osobnost rádce
  5. zdravověda
  6. zvládání běžných krizových situací
 3. Dotace pro rádcovské akce splňující podmínky uvedené v odstavci 4 je stanovena ve výši 70, Kč na pobytový den účastníka. Kratší akce obdrží dotaci ve výši 40,-Kč na pobytový den účastníka.

III. Žádost a rozhodnutí o poskytnutí dotace

 1. Žádá se prostřednictvím internetového formuláře na stránkách KRJ (http://www.skrj.cz) minimálně 30 dní před konáním akce.
 2. Akce se začátkem před koncem srpna musí být nahlášeny nejpozději do 20. 4. příslušného roku.
 3. Po posouzení žádosti bude pořadateli zasláno vyrozumění o schválení dotační podpory konkrétního rádcovského kurzu.
 4. KRJ má právo dotaci neudělit či zkrátit v případě pochyb o věrohodnosti vyúčtování.
 5. KRJ má právo kontrolovat vyúčtování příspěvku a plnění programu rádcovského kurzu podle předložené žádosti.

IV. Vyúčtování poskytnuté dotace

 1. Akci je nutné vyúčtovat do 30 dní od skončení akce, nejpozději však do 5. 12. příslušného roku.
 2. Vyúčtování rádcovského kurzu se skládá z formuláře Vyúčtování rádcovského kurzu, seznamu účastníků a stručné závěrečné zprávy. Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách KRJ (http://www.skrj.cz)
  1. Všechny části vyúčtování je nutné zaslat v elektronické podobě (v souborech z Wordu a Excelu, nikoliv v PDF) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  2. po schválení elektronického vyúčtování zaslat v papírové podobě zaslat na adresu Stanislav Vojíř, Slunná 291, Příbram V, 26101.
 3. Žadatel je povinen použít dotaci pouze na náklady přímo související s rádcovskou akcí.
 4. Příspěvek nelze čerpat na věci osobní potřeby. Stravování účastníků se nepovažuje za osobní potřebu.
 5. Dotace bude zaslána do 15 dnů od přijetí vyúčtování na bankovní účet pořádající OJ uvedený v systému skautIS.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška ruší Vyhlášku č. 1/2015 – O příspěvcích na rádcovské kurzy.
 2. Již nahlášené rádcovské kurzy, na které již bylo vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku – daru“, mají právo čerpat finance z příslušného daru, či dosud neproběhlou část akce nově nahlásit jako rádcovskou akci dle této vyhlášky. Není však možné čerpání finanční podpory z obou uvedených zdrojů.
 3. Vyhláška byla schválena KRJ dne 20. 2. 2016 s platností a účinností od 1. 3. 2016.

 


Přílohy