Jednání krajské rady

Krajská rada Junáka - českého skauta, Středočeského kraje, jedná dle svého jednacího řádu, představovaného Vyhláškou č. 4/2015 - Jednací řád krajské rady Středočeského kraje.

Jednáními krajské rady jsou zejména její zasedání a elektronická hlasování, dále využívá krajská rada e-mailovou konferenci a pro veřejnou komunikaci také tento web a facebookovou stránku.

Jak často jedná krajská rada?

  • zasedání krajské rady se uskutečňují obvykle třikrát až čtyřikrát ročně - obvykle v návaznosti na důležité administrační "milníky" v rámci činnosti Junáka (registrace, tábory, dotace...)
  • elektronická hlasování jsou vyhlašována podle potřeby, stejně tak je průběžně využívána komunikace prostřednictvím e-mailů či telefonů

Kdo může jednat v rámci krajské rady?

Jak se mohu dozvědět o činnosti krajské rady?

Jak mohu podat podnět pro jednání krajské rady?

  • Pokud máte návrh či podnět pro krajskou radu, podívejte se na stránku s kontakty a zašlete jej předsedovi krajské rady.