Aktuality

Informace pro krajskou radu 10.4.2020

Vážení členové krajské rady a revizní komise, vážení činovníci,

s ohledem na současnou situaci zatím není úplně jasné, kdy se nám povede sejít se osobně, ani to, kdy bude možné opět normálně fungovat na běžných schůzkách a výpravách našich středisek. Přesto mám pár podstatných informací a prosím o jejich předání podřízeným jednotkám.

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!

Vyhláška č. 2/2020 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2020.
  2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
  3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočeským krajem, z. s.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2020.

Číst dál: Vyhláška č. 2/2020 - K dotacím Středočeského kraje