Rádcovské kurzy

Jedním z  důležitých prvků skautské výchovné metody pro skautský vět jsou funkční družiny, vedené dostatečně motivovanými a vzdělanými rádci. Ačkoliv hlavní práce s rádci a jejich postupným vzděláváním, získáváním zkušeností a přebíráním zodpovědnosti je na bedrech vedení jejich domovského oddílu, je vhodné, aby měli rádci možnost získávat podněty také odjinud.

Funkční štítek - RádceVhodným prostředkem pro setkávání se, výměnu zkušeností i získání motivací pro nové programy na schůzky jsou rádcovské akce – nejen rádcovské kurzy, ale také motivační či výměnná setkání atp. Je fajn, aby se rádci setkávali se svými „kolegy“ z jiných skautských středisek (i okresů).

Aby akce pro rádce nebyli příliš finančně náročné, mají všichni pořadatelé možnost využít spolufinancování za využití dotací. Pro čerpání je potřeba umožnit účast na akci rádcům z většího množství středisek a splnit několik základních podmínek týkajících se programu a kvalifikace vedení rádcovské akce. Splnění těchto podmínek by však rozhodně nemělo být velkým problémem 🙂

Dotaci je možné čerpat na základě Vyhlášky č. 2/2022 – Dotační podpora rádcovských akcí

 

Žádost o podporu zašlete e-mailem na kancelar@skrj.cz