Aktuality

Hlasování č. 5/2023 - Schválení kvóty pro volbu delegátů krajského sněmu

Základní informace

Datum vyhlášení: 3. 7. 2023
Datum ukončení: 11. 7. 2023

Usnesení

  • Krajská rada stanovuje pro krajský sněm v lednu 2024 kvótu 1 delegáta na každých započatých 160 řádně registrovaných členů dle registrace 2023.
    • Usnesení bylo přijato: pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0, nevyjádřili se: 4, vyřazená duplicitní hlasování: 2