Krajská vyznamenání

Medaile kraje modrých řek

Medaili kraje modrých řek je možné udělit za obětavou a aktivní činnost v rámci Středočeského kraje. Touto činností mohou být nejen výchovné činnosti (vedení oddílu atp.), ale také činnosti administrativní a hospodářské (vedení organizačních jednotek, hospodaření atp.).

Tato medaile má 2 stupně a její udělení schvaluje krajská rada – na základě návrhu skautského střediska či okresu.

Zobrazit více informací

Čestný odznak „Díky kraje modrých řek“

Čestný odznak „Díky kraje modrých řek“ je udělován jako ocenění za činnost pro rozvoj skautingu v rámci Středočeského kraje, která svojí povahou či délkou neodpovídá statutu Medaile kraje modrých řek či jiného vyznamenání, ale přesto bychom ji chtěli ocenit.

Udělení odznaku může navrhnout každý dospělý člen Junáka – českého skauta registrovaný v našem kraji. Návrh může schválit nejen krajská rada, ale také samostatně rada okresní.

Zobrazit více informací