Aktuality

Vyhláška č. 2/2020 - K dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2020.
  2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
  3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočeským krajem, z. s.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2020.

Číst dál: Vyhláška č. 2/2020 - K dotacím Středočeského kraje

Zasedání KRJ dne 7.12.2019

Přítomni: Stanislav Vojíř, Tomáš Slabý, Václav Zedínek, Ladislav Marek, Martin Zeman, Marie Vojířová, Tomáš Kurc, Lukáš Klimovič, František Kotaska, Pavel Corradini, Ladislav Šinágl, Jiří Buriánek, Tomáš Suchan, Radim Lísal, Roman Freisleben

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!