Aktuality

Online zasedání KRJ dne 20.4.2021

Přítomni: Stanislav Vojíř, Lukáč Klimovič, Pavel Martiník, Václav Zedínek, Marie Vojířová, Josef Ležal, Ivana Růžičková, Jiří Konrád, Tomáš Kurc, Renata Procházková, Petr Seidl, Michal Novák, Ladislav Šinágl, Tomáš Petržílek, Tomáš Suchan, Klára Čenovská, Radim Lísal, Petr Novák, Karel Vojíř

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!

Vyhláška č. 2/2021 - Dotační podpora rádcovských akcí

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“) ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro podporu rádcovských akcí poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok, případně využití vlastních finančních prostředků Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. na podporu rádcovských akcí.
  2. Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců. Pod tento pojem spadají v rámci této vyhlášky rádcovské kurzy, rádcovské tábory a rádcovská motivační setkání.
  3. Pro podporu rádcovských akcí hledá organizace finanční zdroje jak z prostředků MŠMT, tak i darů jiných organizací. Dále používaný pojem dotace může být tak zaměněn také za dar, všechny podmínky zůstávají stejné.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok.

Číst dál: Vyhláška č. 2/2021 - Dotační podpora rádcovských akcí

Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.
  2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
  3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočes¬kým krajem, z. s.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.

Číst dál: Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje