Aktuality

Vyhláška č. 2/2021 - Dotační podpora rádcovských akcí

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“) ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro podporu rádcovských akcí poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok, případně využití vlastních finančních prostředků Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. na podporu rádcovských akcí.
  2. Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců. Pod tento pojem spadají v rámci této vyhlášky rádcovské kurzy, rádcovské tábory a rádcovská motivační setkání.
  3. Pro podporu rádcovských akcí hledá organizace finanční zdroje jak z prostředků MŠMT, tak i darů jiných organizací. Dále používaný pojem dotace může být tak zaměněn také za dar, všechny podmínky zůstávají stejné.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok.

Číst dál: Vyhláška č. 2/2021 - Dotační podpora rádcovských akcí

Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen „Junáka“), organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.
  2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity a další.
  3. Vyhláška neupravuje poskytování dotací pro podporu rádcovských akcí. Poskytování těchto dotací je upraveno samostatnou vyhláškou vydanou Junákem - českým skautem, Středočes¬kým krajem, z. s.
  4. Náležitosti v této vyhlášce jinak neupravené podléhají Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021.

Číst dál: Vyhláška č. 1/2021 - K dotacím Středočeského kraje