Aktuality

Jednání KRJ dne 30.5.2015

Úvod

Přítomní s hlasovacím právem: Radka Kukralová (210), Pavel Bacík (210), Oldřich Štěpánek (210), Stanislav Vojíř (210), Michal Novák (213), Pavel Corradini (214), Ladislav Šinágl (215), Jiří Buriánek (216), Martin Vaníček (217), Tomáš Suchan (218), Václav Špaček (219), Petr Novák (21A), Jaromír Nusl (21B), Zdeněk Maxmilián (KD)

Ostatní přítomní: Jaromír Kupr (210 - zprav.), Marie Vojířová (210 - zprav.), Josef Ležal (RK)

Omluveni: Renata Procházková (211)

Krajská rada je usnášeníschopná.

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!

Jednání KRJ dne 14.2.2015

Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Miroslav Čemus, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Ivana Růžičková, František Kotaska, Pavel Corradini, Ladislav Šinágl, Jiří Buriánek, Tomáš Slabý, Martin Vaníček, Tomáš Suchan, Ondřej Mánek, Jaromír Nusl, Karel Vojíř
(na začátku jednání přítomno 13 členů rady s hlasovacím právem, rada je usnášení schopná)

Pro zobrazení celého obsahu se přihlašte!