Vyhláška č. 2/2012 Středočeské krajské rady Junáka o příspěvcích na rádcovské kurzy

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 1/2014 - O příspěvcích na rádcovské kurzy!

Tato vyhláška upravuje pravidla pro příspěvky na rádcovské kurzy (dále RK) pořádané organizačními jednotkami Junáka ve Středočeském kraji. Příspěvek je poskytován z vlastních zdrojů VOJ Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středočeský kraj, nejde o dotaci ze státního rozpočtu.

Žádost o příspěvek, přidělení příspěvku

 1. O příspěvek může žádat jakákoliv OJ podřízená KRJ Středočeského kraje, rádcovský kurz musí splnit následující podmínky:
  1. akce má vedoucího s vůdcovskou zkouškou, u vodáckého RK s kapitánskou zkouškou
  2. v pořadatelském týmu je minimálně 1 další člověk s vůdcovskou zkouškou
  3. kurz má nejméně 8 účastníků ze 2 organizačních jednotek
  4. časový rozsah je minimálně 6 dní, kurz bude rozdělený minimálně do 2 částí
  1. Program kurzu musí zahrnovat minimálně 4 z následujících témat:
  2. práce s novým programem
  3. praktická příprava programu (družinových schůzek a akcí)
  4. techniky vedení družiny
  5. příprava na vedení družiny - osobnost rádce
  6. zdravověda
  7. zvládání běžných krizových situací
 2. Výše příspěvku je stanovená na maximálně 70 Kč za frekventanta a den kurzu, může činit až 100% nákladů RK.
 3. Podpora je poskytována na každého frekventanta registrovaného ve Středočeském kraji, který před začátkem kurzu nepřekročil 15 let a před koncem překročil 12 let věku.
 4. Žádá se prostřednictvím internetového formuláře na stránkách KRJ.
 5. O výši podpory bude rozhodovat komise složená z výchovných zpravodajů a předsedy KRJ na základě odevzdaných žádostí. O výsledku je žadatel vyrozuměn e-mailem.
 6. KRJ má právo příspěvek neudělit, zkrátit, či ho neproplatit v případě pochyb o věrohodnosti vyúčtování.
 7. KRJ má právo kontrolovat vyúčtování příspěvku a plnění programu rádcovského kurzu podle předložené žádosti.

Vyúčtování, platba

 1. Žadatel je povinen použít příspěvek pouze na náklady přímo související s rádcovským kurzem (ubytování, stravování, doprava účastníků a jiné související náklady)
 2. Příspěvek nelze čerpat na věci osobní potřeby. Stravování účastníků se nepovažuje za osobní potřebu
 3. Vyúčtování provede žadatel do 1 měsíce od ukončení akce na formuláři vyuctovani_radcak. Formulář zašle na email hospodáře KRJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po kontrole vyúčtování obdrží „Rozhodnutí o přidělení příspěvku na rádcovský kurz“, a do 15 dnů zašle hospodář příspěvek na BÚ žadatele
 4. Příspěvek je formou daru, žadatel má povinnost na svém místním FÚ podat Daňové přiznání k dani darovací osvobozené podle §20 odst. 4. Jako přílohu přiloží „Rozhodnutí o přidělení příspěvku na rádcovský kurz“. Předvyplněné formuláře pro podání přiznání naleznete na webu KRJ skrj.skaut.org – sekce Dokumenty – Finance – Formuláře

Závěrečná ustanovení

Skutečnosti zde neupravené se řídí dle stanov a vnitřních řádů organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Podpory se vztahují i na RK zahájené od začátku roku 2012. U akcí zahájených před zveřejněním formulářů je termín jejich vyplnění měsíc po zveřejnění formulářů na stránkách KRJ.

Vyhláška je platná a účinná od 15. 4. 2012.

 


Přílohy