Pokyn k žádostem o udělení Medaile kraje modrých řek

Tento pokyn byl nahrazen novou verzí - viz Pokyn k žádostem o udělení Medaile kraje modrých řek ze dne 1. 4. 2015

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento pokyn stanovuje závazný postup pro žádost o udělení Medaile kraje modrých řek (dále jen „Medaile“) dle platného Statutu krajského vyznamenání Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje „Medaile kraje modrých řek“.
 2. V přiměřené míře se tento pokyn vztahuje také na žádosti o udělení, schválení či doporučení ostatních skautských vyznamenání.

II. Formulář žádosti o udělení vyznamenání

 1. K podání návrhu na udělení Medaile slouží formulář umístěný na internetových stránkách krajské rady (/cz) v sekci Dokumenty – Formuláře.
 2. Základní informace v návrhu (nejen identifikace navrhovatele a navrhovaného, ale také zdůvodnění návrhu) musí být vyplněny elektronicky. Zdůvodnění by mělo být krátké a výstižné – uveďte však alespoň jednu konkrétní zásluhu, za kterou má být Medaile udělena.
 3. Povinnou součástí návrhu je vyjádření domovského střediska navrhovatele či příslušného nadřazeného okresu. Tato jednotka se považuje za základní navrhující jednotku.
 4. V případě kladného vyjádření příslušného střediska navrhovatele je vyjádření okresu vítané, není však nutné.

III. Zaslání žádosti

 1. Návrh na udělení Medaile musí být zaslán v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Návrh není nutné skenovat, stačí zaslat verzi doplněnou v textovém editoru.
 2. V papírové podobě včetně všech podpisů je nutné návrh doručit jedním z těchto způsobů:
  1. poštou či osobně na adresu: Jaromír Kupr, Rimavské Soboty 892, Kolín, 28002
  2. osobně na jednání krajské rady
  3. poštou či osobně předsedovi krajské rady
 3. Pokud má být návrh projednán na konkrétním jednání krajské rady, je ho nutné doručit nejpozději v elektronické podobě nejpozději 14 dní předem, v papírové verzi poté nejpozději na příslušné jednání krajské rady.

IV. Udělení medaile

 1. Udělení Medaile musí být schváleno krajskou radou. Toto schválení je možné buď na jejím jednání, nebo ve výjimečných případech elektronicky. Elektronické schvalování udělení Medaile se však rozhodně nepovažuje za běžné.
 2. Po schválení bude Medaile doručena základní navrhující jednotce nejpozději do 30 dnů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento pokyn je platný a účinný od 13. 12. 2014.

Stanislav Vojíř, v.r. (předseda KRJ)


Přílohy