Vyhláška č. 2/2013 O elektronickém hlasování KRJ

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzi - viz  Vyhláška č. 4/2015 - Jednací řád krajské rady Středočeského kraje

I. Úvodní ustanovení

Směrnice o elektronickém hlasování upravuje pravidla pro elektronické hlasování členů Krajské rady Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Středočeského kraje (dále jen KRJ) ve smyslu článku 135 Organizačního řádu a systemizace Junáka.

II. Související předpisy

Směrnice souvisí zejména s těmito předpisy: Organizační řád a systemizace Junáka a Směrnice č. 1/2011 Jednací řád krajské rady.

III. Pravidla

 1. Návrh k elektronickému usnesení zasílá předseda (event. místopředseda) KRJ zasláním e-mailu obsahujícího následující náležitosti:
  1. výzvu k hlasování
  2. přesný text usnesení, o kterém se má hlasovat (včetně případných podkladových materiálů)
  3. informaci o formě hlasování a lhůtě pro zasílání hlasů (délka hlasování bude činit nejméně 5 pracovních dnů od vyhlášení hlasování)
 2. Formy hlasování platné pro elektronické hlasování
  1. vyplnění on-line formuláře (v tomto případě bude v e mailu s výzvou hlasování zaslán odkaz na formulář)
  2. úpravou dokumentu („hlasovacího lístku“) zaslaného ve-mailu s výzvou k hlasování na e-mailovou adresu uvedenou v této výzvě, či na kontaktní e-mail KRJ (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 3. Pokud některý z členů krajské rady bude dočasně bez přístupu k e-mailu a zároveň oznámil tuto skutečnost kanceláři KRJ, bude k hlasováním prostřednictvím SMS či telefonním hovorem. Prostřednictvím telefonu či SMS má tento člen krajské rady možnost vyjádřit svůj názor, jeho hlas se započítá.
 4. Po uplynutí lhůty pro zasílání hlasů vyhlásí navrhovatel výsledek elektronického hlasování. S výsledky elektronického hlasování musí být členové rady seznámeni nejpozději na začátku nejbližšího řádného jednání KRJ. Aby bylo usnesení přijato, je třeba, aby jej svým hlasem schválilo minimálně 51% členů KRJ.
 5. V rámci jednoho elektronického hlasování lze hlasovat i o více usneseních najednou, přičemž souhlas či nesouhlas je možné vyjadřován ke každému z těchto usnesení samostatně.

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška KRJ nabývá platnosti a účinnosti schválením KRJ dne 9. 6. 2013 a nahrazuje dříve platnou Směrnici č. 2/2011.


Přílohy