Vyhláška č. 5/2015 – Pořádání krajských kol skautských závodů

Tato vyhláška byla nahrazena novelizovanou verzí - viz Vyhláška č. 3/2017 - Pořádání krajských kol skautských závodů!

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje systém určení pořadatelů závodů krajského kola Svojsíkova závodu a Závodů vlčat a světlušek v rámci Středočeského kraje.
 2. Cílem této vyhlášky je stanovení jasného, srozumitelného systému určení pořadatelů závodů tak, aby nebylo tyto pořadatele nutné určovat vždy na každý rok jednotlivě a jednotlivé organizační jednotky měly jasnou představu, kdy by měly závody pořádat.
 3. Systém určení pořadatelů dle této vyhlášky je platný od roku 2016.

II. Počet krajských kol závodů, postupový klíč

 1. Pokud to pravidla pro daný rok umožňují, je možné krajské kolo rozdělit na dva dílčí závody.
 2. Postupový klíč je stanovován krajskou radou na základě návrhu pořadatele krajského kola závodů pro daný rok.
  1. Pořadatel krajského kola závodů je povinen vhodným způsobem informovat pořadatele základních kol závodů o schváleném postupovém klíči.
  2. Pokud je dané krajské kolo závodů rozděleno na dva dílčí závody, je postupový klíč pro oba dva dílčí závody jednotný.

III. Pořadatel krajského kola závodů pro daný rok

 1. Pro každý rok, počínaje rokem 2016, je na základě této vyhlášky stanoveno pořadí okresů zodpovědných za pořádání krajského kola závodů pro daný rok.
 2. Okres, který je na řadě s pořádáním závodů, je povinen pro daný rok zajistit pořádání závodů.
 3. Pořadatelem krajského kola závodů nemusí být přímo okres. Okres jakožto vyšší organizační jednotka je oprávněn delegovat pořádání závodů na některou ze svých podřízených jednotek.
 4. V případě, že se nalezne dobrovolný zájemce (konkrétní organizační jednotka) o pořádání krajského kola závodů v daném roce, je okres, jehož povinností je dané kolo uspořádat, oprávněn rozhodnout, zda využije nabídky dobrovolného zájemce, či zda zařídí pořádání krajského kola závodů jiným způsobem.

IV. Pořadí okresů pro pořádání krajského kola závodů

 1. V případě, kdy umožňují pravidla rozdělení krajského kola závodů na kolo chlapecké a dívčí, jsou pořadateli pro daný rok vždy dva po sobě jdoucí okresy. První z dané dvojice okresů je povinen zajistit pořádání chlapeckého kola, druhý okres z dané dvojice je povinen zajistit pořádání dívčího kola.
 2. Jednotlivé okresy podřízené pobočnému spolku Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s., se budou střídat v povinnosti zajistit konání krajského kola závodů v tomto pořadí:
  1. Kolín
  2. Praha-východ
  3. Praha-západ
  4. Beroun
  5. Příbram
  6. Benešov
  7. Mladá Boleslav
  8. Kladno
  9. Nymburk
  10. Kutná Hora
  11. Mělník

IV. Financování krajského kola závodů

 1. Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s. se zavazuje finančně podpořit pořádání krajského kola závodů částkou uvedenou v rozpočtu pro daný rok. V případě, že je krajské kolo závodů rozděleno na dva dílčí závody, je příspěvek pro jednotlivé pořadatele totožný.
 2. Pořadatel konkrétního krajského kola závodů je povinen předem připravit úsporný, avšak vyrovnaný rozpočet. Dle tohoto rozpočtu je pořadatel oprávněn stanovit výši účastnických poplatků.
 3. Členové krajské rady jsou oprávněni být informováni o výsledku hospodaření konkrétního krajského kola závodů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhláška byla schválena krajskou radou dne 12. 12. 2015 s platností a účinností od 1. 1. 2016.

Přílohy