Jednání krajské rady 27. 5. 2024

Vážení členové krajské rady a revizní komise,

chtěl bych Vás pozvat na zasedání krajské rady, které se uskuteční v pondělí 27. 5. 2024 od 18:00. Zasedání se uskuteční jako prezenční, a to v prostorách COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9).

Program:

 

  • kontrola plnění úkolů
  • schválení vyhlášky 2/2024 Dotační podpora rádcovských akcí 
  • zpráva z valného sněmu
  • zpráva z valného shromáždění RDMSK
  • OP Jan Amos Komenský
  • skautské závody
  • návrhy vyznamenání
  • informace z Náčelnictva
  • informace z jednotlivých okresů, od vodáků a kmene dospělých
  • různé

 

Jiří Verner, v. r.