Vyúčtování dotací MŠMT 2024

Termín a způsob vyúčtování dotací

Provozní dotace, případně dotace na akce, je třeba v souladu s Vyhláškou č. 1/2024 – K dotacím Středočeského kraje vyúčtovat:

 • v elektronické podobě nejpozději do 24. 11. 2024 – zasláním e-mailem na adresu kancelar@skrj.cz
  • je potřeba zaslat původní soubory z Excelu
 • v papírové podobě nejpozději do 11. 12. 2024
  • vhodnou příležitostí k dořešení vyúčtování dotací bude jednání krajské rady dne 7. 12. 2024
  • alternativně lze dokumenty zaslat na adresu: Jiří Verner, U Školy 119, Nové Strašecí, 271 01 (doručení do 11. 12. 2024)

Vyúčtování dotace odevzdávají na kraj jednotlivé okresy. Stanovení termínů pro vyúčtování dotace z jednotlivých středisek je plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Potřebné formuláře

Formuláře vyplňované koncovými příjemci dotace

Tyto formuláře vyplňují jednotlivá střediska, případně okresy (pokud byla část dotace využita v rámci činnosti okresu a nebyla rozdělena mezi podřízená střediska). Formulář vždy podepisuje statutární zástupce dané organizační jednotky.

 • for_dot_v2
  • přehled položek, které byly spolufinancovány prostřednictvím dotace
  • 1x stejnopis uložen u příjemce dotace, 1x stejnopis odevzdán na kraj
  • celkové náklady pro potřebu vyšších organizačních jednotek vyčíslí přijemci dotace ze svého účetnictví

Formuláře vyplňované souhrnně za jednotlivé okresy

 

Částka k vyúčtování

Dotaci lze využít pro financování

 • běžného provozu organizačních jednotek (využitá dotace může činit maximálně 70% celkových provozních nákladů)
 • nákladů akcí v délce 1-6 dní konané v ČR, u kterých je minimálně 70% účastníků ve věku 6-26 let (využití dotace může činit maximálně 70% nákladů každé jednotlivé akce, na kterou je dotace použita)

Rozdělení přidělené dotace mezi podřízená střediska a případné další podmínky pro využití dotace jsou plně v kompetenci jednotlivých okresů.

Manuál k vyúčtování

Na základě zkušeností z předchozích let jsme pro vás připravili stručný manuál s přehledem věcí, na které byste si měli dát při vyúčtování dotací pozor. Zároveň je zde k dispozici ZIP archiv se všemi příslušnými formuláři.