Pozvánka na zasedání KRJ dne 17. 9. 2016 spojené s předsněmovou diskusí

Místo a čas jednání: v sobotu 17. 9. 2016 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program jednání

  • střediskové a okresní sněmy
  • předsněmová diskuse
  • návrhy na vyznamenání
  • informace z Náčelnictva + aktuálně řešené body
  • informace z okresů, od zpravodaje kmene dospělých a od krajského kapitána VS
    • budeme rádi za zprávy o táborech, náborech atp.

 

Vyřiďte prosím toto pozvání na krajskou radu také svým okresním zpravodajům kmene dospělých a aktivním členům kmene dospělých. Zároveň jsou zváni i další zájemci o předsněmovou diskusi.