Krajský sněm Kmene dospělých 15.6.2019

Chtěli bychom Vás pozvat na řádný sněm Kmene dospělých, který se uskuteční v sobotu 15.6.2019 od 10:00 v prostorách SŠ Copth (Poděbradská 1, Praha 9).

Delegáty sněmu jsou krajský legát Kmen dospělých, okresní legáti Kmene dospělých a vedoucí klubů Kmene dospělých.

Návrh programu

  • Schválení programu
  • Volba komisí
  • Volba krajského legáta a zástupce
  • Volba účastníků Valného sněmu kmene dospělých *)
  • Diskuze o stavu klubů Kmene dospělých a počty členů
  • Slovo zástupce náčelnictva Kmene dospělých

*) Zde nastala zněna, podle rozhodnutí Náčelnictva KD nyní delegáti Sněmu Kmene dospělých musí být řádně zvoleni Krajským sněmem KD, a delegáty Sněmu KD schválenými Náčelnictvem KD se stanou v okamžiku zaplacení sněmovního poplatku, který bude společně s datem splatnosti určen cca v srpnu až září letošního roku. Proto je potřeba na Krajský sněm KD mít návrhy na tyto účastníky –měl by to být (ale nemusí) zvolený Okresní legát, kde Okresní legát není kdokoliv jiný. Kvóty delegátů pro kraj jsou na každých završených 100 členů KD jeden delegát.

Svolavatel sněmu

Ladislav Marek – Krajský legát Kmene dospělých (lada.marek@centrum.cz)