Pozvánka na zasedání KRJ 21.10.2023

Chtěli bychom Vás pozvat na zasedání krajské rady, které se uskuteční v sobotu 21. 10. 2023 od 9:30 v prostorách Střední odborné školy – Centra odborné přípravy a Gymnázia (Poděbradská 179/1, Praha 9). 

Program zasedání

  • finance a hospodaření
  • střediskové a okresní sněmy
  • příprava krajského sněmu
  • informace z Náčelnictva
  • informace z jednotlivých okresů, od vodáků a kmene dospělých

Příprava na zasedání

S ohledem na to, že se toto zasedání krajské rady koná v době konce volebního období okresních rad, byl bych rád, kdybychom v rámci zasedání zvládli kratší diskusi související s rekapitulací našeho působení. 

Vyberte prosím 1-3 „věci“ (projekty, akce, změny atp.), které se vám v uplynulém období ve vašem okrese povedly a chtěli byste se s nimi „pochlubit“ ostatním okresům (aneb zmínit je na krajské radě). Pokud uznáte za vhodné, klidně je můžete doplnit např. nějakými fotkami atp.

Zároveň se zkuste zamyslet nad tím, čemu by měla být ve vašem okrese věnována pozornost v budoucnu.