Pozvánka na jednání KRJ dne 30.11.2013

Místo a čas jednání: v sobotu 30. 11. 2012 od 9:30; Poděbradská 1, Praha 9

Úvod

 • Zahájení, schválení programu, připomínky k minulému zápisu

Hospodářský blok

 • Informace k vyúčtování dotací 2013
 • Inventarizace, inventarizační komise
 • Informace o čerpání příspěvků na rádcovské kurzy a plánovaných kurzech
 • Zadání skutečnosti táborů

Organizační blok

 • Registrace 2014
  • Předpokládané potřebné výjimky od KRJ?
 • Příprava Krajského sněmu 2014
  • Prozatimní zpráva kandidátní komise
  • Návrh programu sněmu
  • Návrh jednacího řádu
 • Změny ve vedení okresů

Závod(y) 2014

 • určení pořadatele kola pro světlušky

Vyznamenání

Informační blok, diskuse

 • Informace o jednání Náčelnictva
 • Informace z okresů
 • Informace z kmene dospělých a zpravodaje vodních skautů