Pozvánka na jednání KRJ dne 12.10.2013

Termín a místo zasedání: v sobotu 12. 10. 2012 od 9:30; Poděbradská 1, Praha 9

Úvod

 • Zahájení
 • Doplnění a schválení programu
 • Připomínky k minulému zápisu
 • Informace o výsledku elektronického hlasování

Informace o operativních rozhodnutích

 • Povodňová pomoc
 • Změna terminu krajského kola závodu

Hospodářský blok

 • Informace o rozdělení provozní dotace
 • Čerpání RK
 • Čerpání týmy pomáhající při povodních
 • Registrační poplatek pro rok 2014

Organizační blok

 • Příprava sněmu 2014
  • Kandidátní komise
  • Možní kandidáti?
  • Máme signály, jestli je poptávka po více než základní funkčnosti?
  • Předpokládané změny z okresů

Výchovný blok

 • Závod 2013 – Krajské kolo
  • Vyhodnocení krajského kola, náměty pro budoucnost
 • Závod(y) 2014 – hledání pořadatelů

Informační blok

 • Informace z NJ
 • Informace ze setkání krajů
 • Informace z okresů
 • Informace zpravodaje KD
 • Informace zpravodaje VS
 • Diskuse