Pozvánka na jednání KRJ dne 13. 12. 2014

Místo a čas jednání: v sobotu 13. prosince 2014 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program jednání

 • vyúčtování dotací 2014
 • hospodaření krajské rady
  • informace o hospodaření v letošním roce
  • rozpočet pro rok 2015
  • kritéria využití dotací v roce 2015
 • registrace 2015
 • zpráva o revizi hospodaření
 • návrhy na vyznamenání
  • projednání zaslaných návrhů
  • Pokyn k žádostem o udělení Medaile kraje modrých řek
 • informace z Náčelnictva
 • diskuse o Strategii 2022
 • informace z okresů
  • budeme rádi, pokud zmíníte nejen činnost své domovské ORJ, ale také např. zajímavé akce pořádané Vašimi středisky/oddíly (event. bude k dispozici projektor)

Přílohy