Pozvánka na zasedání KRJ dne 14. 2. 2015

Místo a čas jednání: v sobotu 14. února 2015 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program jednání

 • registrace 2015
 • hospodaření krajské rady
  • vyhláška k dotacím pro rok 2015 (formální změny)
 • nakládání s dokumenty v rámci Středočeského kraje
  • informace o stavu archívu
  • návrh vyhlášky pro nakládání s dokumenty a k interní komunikaci kraje
 • změna názvu
 • návrhy na vyznamenání
 • informace z Náčelnictva
 • diskuse o Strategii 2022
  • včetně informací z jednotlivých okresů, v návaznosti na poslední jednání krajské rady
 • informace z okresů
  • budeme rádi, pokud zmíníte nejen činnost své domovské ORJ, ale také např. zajímavé akce pořádané Vašimi středisky/oddíly (event. bude k dispozici projektor)

Přílohy