Pozvánka na zasedání KRJ dne 12. 12. 2015

Místo a čas jednání: v sobotu 12. 12. 2015 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9) – tentokrát v jiné učebně, než obvykle…

Program jednání

  • vyúčtování dotací 2015
    • připomínám, že řada okresů ještě nemá dořešené vyúčtování dotací v elektronické podobě
  • rozpočet krajské rady na rok 2016, stanovení výše registrace
  • změny ve financování rádcovských kurzů
  • registrace 2016
  • pořadatelé skautských závodů
  • informace z Náčelnictva
  • informace z okresů – viz dále…

Úkol před jednáním

Měl bych pro Vás ještě před samotným jednáním jeden úkol, respektive prosbu. Byl bych rád, pokud byste si jakožto zástupci okresů připravili prezentaci činnosti Vašeho okresu (např. nějaké zajímavé akce, která letos proběhla atp.), pokud možno za doplnění několika fotek k promítnutí. Budu rád, pokud mi podklady buď zašlete před radou, nebo je s sebou přinesete na flashce. Pevně věřím, že se má každý z okresů čím pochlubit.