Pozvánka na zasedání KRJ dne 20. 2. 2016

Místo a čas jednání: v sobotu 20. 2. 2016 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program jednání

  • registrace 2016
  • formální úprava rozpočtu (některé RK z loňského roku byly vyúčtovány až v lednu)
  • dotační vyhláška
  • vyhláška k dotační podpoře rádcovských kurzů
  • návrhy na vyznamenání
  • informace z Náčelnictva
  • informace z okresů, od zpravodaje kmene dospělých a od krajského kapitána VS

Přílohy