Pozvánka na zasedání KRJ dne 4. 6. 2016

Místo a čas jednání: v sobotu 4. 6. 2016 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program jednání

  • hospodaření za rok 2015
  • blížící se tábory
  • předsněmová diskuse
  • návrhy na vyznamenání
  • závody vlčat a světlušek
  • archivnictví
  • informace z Náčelnictva
  • informace z okresů, od zpravodaje kmene dospělých a od krajského kapitána VS

 

Vyřiďte prosím toto pozvání na krajskou radu také svým okresním zpravodajům kmene dospělých, či případně aktivním členům kmene dospělých. S ohledem na to, že v rámci předsněmové diskuse má být řešena také problematika začlenění kmene dospělých do rad vyšších organizačních jednotek, byli bychom rádi také za názory příslušných okresních zpravodajů.