Registrace 2017 – Středočeský kraj

Kolik máme v kraji členů? Je jich více, než v minulém roce? Kde najít největší oddíly? Máme v kraji vodáky a oldskauty?…

…odpovědi na tyto i řadu dalších otázek pomohou zodpovědět informace získané z registrace…

Počty členů

 • celkem máme v kraji 7 724 členů
 • za poslední 2 roky přibylo 541 členů
 • největším okresem je dlouhodobě okres Kolín, následovaný okresem Praha-východ
 • nejmenším okresem je okres Mělník

 

Oddíly a střediska

 • v kraji máme celkem 72 středisek
 • oproti registraci v roce 2016 nám vzniklo jedno nové středisko, zároveň se však také povedlo zrušit 5 středisek, která byla dlouhodobě v likvidaci

Vodní a duchovně zaměřené oddíly a střediska

 • z pohledu vodního skautingu máme v kraji:
  • 8 přístavů
  • 23 oddílů mladších členů
  • 1 roverský kmen
  • 10 klubů dospělých
  • rozhodně ne všechny oddíly vodních skautů jsou registrovány v přístavech, zároveň také přístavy registrují i suchozemské oddíly
 • z pohledu duchovního zaměření máme v kraji:
  • 1 duchovně zaměřené středisko
  • 6 oddílů mladších členů
  • 1 roverský kmen
  • 1 klub dospělých
  • vyjma 2 oddílů mladších členů jsou ostatní duchovně zaměřené jednotky shromážděné v jednom společném středisku

Kmen dospělých

 • v letošním roce máme v kraji registrováno 2 338 dospělých členů
  • 33 % dospělých je registrováno v klubech dospělých
  • 47 % dospělých je registrováno v jiných typech oddílů či přímo pod středisky
 • z hlediska struktury Kmene dospělých mají pouze 4 z 11 okresů obsazenou funkci okresního zpravodaje Kmene dospělých (Benešov, Beroun, Kladno, Praha-východ)

Výjimky z registrace

 • registrace našeho kraje je bohužel stále spojena s relativně velkým množstvím výjimek – tj. ne všechny oddíly a střediska splňují podmínky dané Organizačním řádem…
 • z pohledu kraje jsou nejzávažnějšími problémy dlouhodobé výjimky z kvalifikace vedoucích oddílů a jejich zástupců a z minimální velikosti oddílů, potažmo středisek

Výjimky s ohledem na počet členů

Jak již bylo uvedeno na začátku této zprávy, ne všechny okresy v našem kraji jsou stejně veliké. Podívejme se tedy na výjimky ještě jednou – tentokrát na jejich relativní počet ve vztahu k počtu členů:

 

 

Zpracoval: Stanislav Vojíř – Golem


Přílohy