Vyznamenání

Medaile kraje modrých řek

V kraji máme velké množství aktivních činovníků, kterých si za jejich činnost opravdu vážíme. Zejména dlouhodobé zásluhy za rozvoj skautingu v rámci našeho kraje chceme oceňovat také formou

...