Díky kraje modrých řek

V kraji máme velké množství aktivních členů, kterých si za jejich činnost opravdu vážíme. V případě, že chcete někomu z nich poděkovat, ale míra zásluh nedosahuje na udělení Medaile kraje modrých řek či některého z celostátních vyznamenání, je vhodnou variantou čestný odznak Díky kraje modrých řek.

Za co se Čestný odznak uděluje?

Odznak Díky kraje modrých řek se uděluje jako ocenění za činnost pro rozvoj skautingu v rámci Středočeského kraje, která svojí povahou či délkou neodpovídá statutu Medaile kraje modrých řek či jiného vyznamenání, ale přesto bychom ji chtěli ocenit.

Součástí dekretu k Čestnému odznaku Díky kraje modrých řek je i poděkování za konkrétní činnost.

Odznak je možné udělit i opakovaně.

Kdo a jakým způsobem může podat návrh na udělení?

Návrh na udělení může projednat samostatně okresní či krajská rada. Je tedy možné jej udělit i jen tak, že jej projednáte v rámci vlastního okresu.

Budeme rádi, pokud navrhnete ocenění členů ze svého nejbližšího okolí (vlastního střediska či okresu), neboť vy sami víte nejlépe, zda si dotyčný nějaké ocenění zaslouží.

Jakým způsobem se Medaile předává?

Udělovatelem Čestného odznaku je předseda krajské rady Junáka – českého skauta, Středočeského kraje. Pokud není individuálně domluveno jinak, je samotným předáním vyznamenání pověřen navrhovatel. Odznak a dekret jsou zasílány poštou, či případně předány osobně.

Důležité dokumenty