Pozvánka na jednání KRJ dne 1. 6. 2014

Místo a čas jednání: v neděli 1. června 2014 od 9:30 v prostorách střední školy COPTH (Poděbradská 179/1, Praha 9)

Program rady:

 • informace o dotacích
 • informace o rádcovských kurzech (čerpání rozpočtu, plánované kurzy)
 • závody
  • informace o letošních závodech vlčat a světlušek
  • určení pořadatelů závodů pro další roky
 • drobné úpravy Statutu vyznamenání Kraje modrých řek
  • v zásadě se jedná pouze o jazykovou korekturu, návrh bude zaslán do 27. 5. 2014
 • schválení zaslaných návrhů na vyznamenání
 • činnost krajské rady v nadcházejících letech
  • jednání krajské rady jakožto platforma pro spolupráci
  • otevřenost a srozumitelnost činnosti krajské rady
 • archivnictví na kraji, okresech a střediscích
 • informace z VSJ
 • aktuální informace ze Setkání krajů a z jednání Náčelnictva
  • diskuse a stanovisko kraje k aktuálním podnětům
  • diskuse a přijetí stanoviska k výzvám pro ustanovení mediálních zpravodajů, zpravodajů pro rovery atd.
 • informace z okresů
  • budeme rádi, pokud zmíníte nejen činnost své domovské ORJ, ale také např. zajímavé akce pořádané Vašimi středisky/oddíly


Přílohy